Flygfoto över skogsbrand med rök i luften

Rök i Gnesta kommer från naturvårdsbränning

Holmenskog genomför naturvårdsbränning 9 km sydväst om Gnesta vid byn Grundsdal. Det kommer att ryka från platsen och brandlukt kommer att kännas ett par dagar framöver. 

Räddningstjänsten är informerad om bränningen och har kontakt med bränningsledaren. 

Naturvårdsbränning är en kontrollerad eldning och görs för att skapa en öppen och ljus skog. Genom att bränna ner träd gynnas insekter och hackspettar som lever på död ved.