Meny

Rekordminskning i antal händelser 2020

Under 2020 har räddningstjänsten aktiverats på 1 353 stycken händelser. Av dessa skedde 48 stycken utanför vårt geografiska område. Det är betydligt färre än 2019.

Mest frekventa räddningstjänsthändelserna var

 • Trafikolyckor (252)
 • Brand i byggnad (112) 
 • Brand i skog och mark (62)

Mest frekventa övriga händelser var

 • Automatlarm (233) 
 • Annan händelse utan risk för skada (136)
 • Hjärtstoppslarm (96)

Färre händelser 2020 i jämförelse med 2019

Totala antalet händelser inom regionen var 1 305, vilket är en kraftig minskning av antalet händelser i jämförelse med 2019 då antalet var 1 445. Det motsvarar en minskning med 9,6 procent. Störst enskilda minskning i procent gäller:

 • Brand i skog och mark ‐14 (-18 %)
 • Brand i byggnad ‐24 (‐17 %)
 • Trafikolyckor ‐42 (‐14 %)

- Det har inte varit så stor minskning av antalet händelser något år under 2000‐talet som för år 2020. Orsaken kan bero på den pågående pandemin där fler personer befunnit sig i hemmet och möjliggör tidigare upptäckt samt mindre rörelser i trafiken, vilket kan innebära minskad trafik, säger Thomas Ydrenius, verksamhetsstrateg.

Störst enskild ökning hade dessa händelser:

 • Brand i fordon +28 (60 %)
 • Hjälp till ambulans +12 (52 %)
 • Hjärtstoppslam +15 (18 %)

Antalet händelser som avhjälps till Södertälje kommun har ökat kraftigt under 2020. Från 21 stycken 2019 till 38 stycken 2020. Det innebär en ökning med drygt 80 procent. Händelser där vi medverkat var: Brand i skog och mark (7), Trafikolycka (6) och Brand i byggnad (6).