Räddningstjänsten i ny samverkan över länsgränsen

Onsdag 28 november undertecknades ett samverkansavtal mellan Sörmlandskustens räddningstjänst och Södertörns brandförsvarsförbund. Från 1 januari 2020 kommer vår räddningstjänst att larmas ut och ledas från Räddningscentralen i Lindvreten, Stockholms län. 

Brandchef Lars-Göran Uddholm, Södertörns brandförsvarsförbund och räddningschef Patrik Kullman, Sörmlandskustens räddningstjänst har skrivit avtal om samverkan över länsgränsen.

Brandchef Lars-Göran Uddholm, Södertörns brandförsvarsförbund och räddningschef Patrik Kullman, Sörmlandskustens räddningstjänst har skrivit avtal om samverkan över länsgränsen.

Effektivare insatser och bättre förmåga

De båda räddningstjänsterna kommer att ingå i ett gemensamt ledningssystem där den eller de räddningsstyrkor som är snabbast tillgängliga och mest lämpliga ska användas, oavsett kommun och organisationstillhörighet.

- Antalet händelser har ökat i vår region de senaste åren och genom det här samarbetet får vi en mer robust ledning och en effektivare räddningstjänst. Vi kommer att ingå i ett större sammanhang med bättre förmåga att leda flera samtidiga insatser eller komplexa räddningsinsatser, säger Patrik Kullman, räddningschef på Sörmlandskustens räddningstjänst.

De samlade resurserna ska användas så effektivt som möjligt oavsett kommuntillhörighet och bidra till att uppnå ett så bra resultat för medborgarna som möjligt vid en händelse. Personal från vår räddningstjänst kommer att arbeta på Räddningscentralen i Lindvreten. Hur det ska organiseras kommer utredas under 2019.

- Samarbetet med Sörmlandskustens räddningstjänst kommer att underlätta vårt arbete över respektive kommungräns. Vi kommer att kunna bidra med fler ledningsnivåer och vår organisation kommer att berikas med nya medarbetare, säger Lars-Göran Uddholm, brandchef på Södertörns brandförsvarsförbund.

Samarbetet omfattar 14 kommuner. I Södertörns brandförsvarsförbund ingår Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommun. I Sörmlandskustens räddningstjänst ingår Nyköping, Trosa, Gnesta och Oxelösund.