Meny

Nytt beredskapsvärn ska hjälpa till med skogsbränder och samhällskriser

I höst startar vi ett helt nytt beredskapsvärn. Värnet ska hjälpa till vid större händelser som till exempel skogsbränder, översvämningar, stormar, pandemier eller andra kriser.

Det kan handla om att hjälpa till med logistik och enklare släckningsarbete i samband med större skogsbränder, ge medborgare krisinformation på svenska och andra språk, organisera spontana frivilliga som vill hjälpa till vid kris, hjälpa till med avspärrningar, evakuering och stöd till drabbade, bemanna informationsplatser och möta människor som har behov av hjälp, till exempel att hämta vatten, ladda mobiltelefoner eller få information.

- Värnet blir en bra förstärkning av vår verksamhet. Vid större och långvariga händelser vet vi av erfarenhet att det behövs mycket resurser och olika kompetenser. De nya medarbetarna kommer få utbildning och övning för att till nästa vår vara redo för skogsbrandssäsongen, säger Patrik Kullman, räddningschef.

Jobbet baseras på frivillighet och man får lön för övning, utbildning och utryckning.

Beredskapsvärnet finansieras av integrationspengar som Nyköpings kommun får från staten. Målet är att flertalet av medarbetarna i värnet ska ha utomnordisk bakgrund.

- Tanken med värnet är också att öka mångfalden i organisationen, att vi blir fler anställda med annan etnisk bakgrund och annan språkkompetens. Vi vill synliggöra vår verksamhet för den delen av befolkningen som inte så ofta söker sig till vår verksamhet för en jobbkarriär, säger Patrik Kullman.

- Värnet utgår från Nyköping men ska kunna arbeta i hela vårt område, säger Patrik Kullman.

Värnet drivs som ett projekt till december 2021. Därefter fattas beslut om det ska permanentas eller avvecklas.

165 sökande

Ansökningstiden har gått ut. Det var 165 sökande till de 20 platserna.