Meny

Nytt beredskapsvärn har startat sin utbildning

17 nya medarbetare har anställts till Nyköpings beredskapsvärn. Nu får de utbildning och övning innan de är redo för att kallas in skarpt till våren 2021.

Intresset var stort för det nya beredskapsvärnet. 165 personer sökte och efter intervjuer och hälsoundersökningar har 17 av dem fått anställning. Tre personer ska göra hälsoundersökning v. 47 och kommer om de klarar testerna att ansluta till värnet något senare. 

- Det var verkligen roligt att så många sökte! Det visar att det finns ett stort intresse av att hjälpa till när samhället står inför kriser och andra större händelser, säger Sylvie-Ann Palm, projektledare.

Bred språkkompetens

Beredskapsvärnet har ett integrationssyfte där ett av målen var att anställa 70 procent med utomnordisk bakgrund med olika språkkompetenser.

- När vi summerar det nådde vi upp till 58 procent med utomnordisk bakgrund, det vill säga 10 av 17 medarbetare är födda utanför Norden eller har föräldrar som är det. Tillsammans behärskar de nio språk inklusive svenska. De kommer bli en viktig resurs när det kommer till språk och kultur. Dessutom bidrar det till att öka mångfalden i vår organisation, säger Sylvie-Ann Palm.

Av de 17 är åtta st kvinnor och nio är män. De är mellan 19 – 53 år.
Nu återstår utbildning och övning som på grund av coronapandemin har fått planerats om en aning.

- Vi har fått ställa om och kommer ge den mesta utbildningen digitalt. Den del som handlar om det praktiska arbetet med skogsbrand har skjutits upp till februari, säger Sylvie-Ann Palm.

I utbildningen ingår bland annat kunskap om kommunens krishantering, kriskommunikation, att möta människor i kris, HLR och sjukvård, teoretisk brandutbildning, praktisk handbrandsläckarutbildning, skogsbrand teori, brandvattenförsörjning, pumpar, slangutlägg och radiokommunikation. Utbildningen startade 3 november och pågår under november och december. Resterande delar av utbildningen är planerad till februari 2021.

Varierande arbetsuppgifter

Målet är att beredskapsvärnet ska vara redo att börja arbeta i maj nästa år, då skogsbrandssäsongen startar. Värnet ska utgå från Nyköpings brandstation men kunna arbeta i alla fyra kommuner som räddningstjänsten verkar i, Trosa, Gnesta, Oxelösund och Nyköping.

Beredskapsvärnets huvudsakliga arbetsuppgifter är:

  • hjälpa till med logistik och enklare släckningsarbete i samband med större skogsbränder,
  • ge medborgare krisinformation på svenska och andra språk,
  • organisera spontana frivilliga som vill hjälpa till vid kris,
  • hjälpa till med avspärrningar, evakuering och stöd till drabbade,
  • bemanna informationsplatser och möta människor som har behov av hjälp, till exempel att hämta vatten, ladda mobiltelefoner eller få information.

Beredskapsvärnet finansieras av integrationspengar som Nyköpings kommun får från staten och drivs som ett projekt till december 2021. Därefter fattas beslut om det ska permanentas eller avvecklas.

Läs mer om beredskapsvärnet.