Meny

Nya handlingsprogram ska visa vägen

Hur kommer framtidens räddningstjänst se ut och vilka utmaningar ser vi? Nu startar vårt arbete med nya handlingsprogram som ska styra vår verksamhet de närmsta åren.

Alla kommuner ska ha ett handlingsprogram, enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), som ska styra arbetet med trygghet och säkerhet.

Under året kommer ett arbete pågå för att ta fram nya program för alla fyra kommuner, Gnesta, Trosa, Nyköping och Oxelösund. Medarbetare, tjänstemän, politiker och även medborgare kommer vara delaktiga i arbetet.

Nytt fokusområde - medborgaren och samhällskontraktet

Fokusområde för handlingsprogrammen kommer vara medborgaren och det som brukar benämnas som ”samhällskontraktet”.
- Genom ett tydligt fokus även på medborgarnas ansvar och skyldigheter vill vi fortsätta utveckla och skapa nya vägar för samverkan med civilsamhället, säger Niclas Nordström, funktionschef, som ansvarar för handlingsprogramsarbetet.

Det har blivit tydligt senare år att större och mer komplexa insatser kräver en större medverkan av hela samhället för att nå ett lyckat utfall. Skogsbränderna kring Ljusdal sommaren 2018 är ett sådant exempel där frivilliga resurser spelade en stor och viktig roll.
- En av våra egna erfarenheter var vid markbranden längs järnvägen i höjd med Lästringe där frivilliga resursers insats var till stor hjälp, säger Niclas Nordström.

Framåt sommaren kommer handlingsprogrammet för respektive kommun att ställas ut på samråd och dialog med medborgarna ska genomföras.
De nya handlingsprogrammen kommer gälla från januari 2021.

från vänster, vår räddningschef Patrik Kullman, Marcus Wallén inre befäl på Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, Sandra Danielsson brand- och riskhanteringsingenjör på MSB och Hillevi Engström förbundsdirektör Södertörns brandförsvarsförbund.
I torsdags 5 mars gick startskottet för handlingsprogramsarbetet med föreläsningar och paneldebatt på temat Framtidens räddningstjänst. På bilden, från vänster, vår räddningschef Patrik Kullman, Marcus Wallén inre befäl på Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, Sandra Danielsson brand- och riskhanteringsingenjör på MSB och Hillevi Engström förbundsdirektör Södertörns brandförsvarsförbund.