Meny

Nationella och allmänna råd från 14 december

Från och med måndag 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd. Alla har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19. Under måndagen, 14 december, kommer mobiltelefonabonnenter i Sverige få ett sms med information om detta.  

Samtidigt som de nationella föreskrifterna och allmänna råden skärps upphävs de lokala allmänna råd som gällt i Region Sörmland från 5 november. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Res säkert, begränsa umgänget och skydda personer i riskgrupp

De skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden innebär att vi alla ska fortsätta att stanna hemma vid symtom på covid-19, begränsa vårt umgänge till en mindre krets samt begränsa nya kontakter, hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel, arbeta hemifrån om det är möjligt, att vi ska resa på ett sätt som minimerar smitta, skydda personer i riskgrupp och bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risk för smitta.

Läs mer om de skärpta föreskrifterna och allmänna råden på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Sms skickas till Sveriges alla mobiltelefonabonnenter

För att nå ut med information om skärpta föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 skickas ett sms till Sveriges alla mobiltelefonabonnenter mellan kl 09-19 måndag 14 december. Avsändare är Folkhälsomyndigheten (Fohm) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Uppdragsgivare är regeringen.

Sms-utskicket görs som ett led i arbetet med att skapa kännedom om råden, och hur vi måste anpassa oss för att motverka smittspridning.

Texten i meddelandet lyder ”Information från myndigheterna: Följ de nya skärpta råden för att stoppa spridningen av covid-19. Läs mer på webbplatsen Krisinformation.”

Landets teleoperatörer har medverkat till att göra informationsinsatsen möjlig. Inför utskicket har MSB och Folkhälsomyndigheten också tagit hjälp av Post- och telestyrelsen samt Datainspektionen.

Läs mer om sms-utskicket på Krisinformations webbplats.