Meny

Krav på tillstånd för fyrverkeriraketer med ”pinne”

Från 1 juni 2019 behöver du som vill köpa, inneha och använda fyrverkeriraketer med styrpinne tillstånd och för att få tillstånd krävs särskild utbildning av godkänd utbildningssamordnare.

Fyrverkeriraketer med styrpinne står för mer än hälften av de bränder och personskadeolyckor som orsakas av fyrverkeri. Därför har reglerna skärpts.

I och med den nya föreskriften (MSBFS 2019: 1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av explosiva varor) krävs detta för att få skjuta raketer med styrpinne efter 1 juni 2019:

Den ändrade bestämmelsen gäller endast raketer med styrpinne. Övriga typer av fyrverkerier som allmänheten kan köpa i vissa butiker, framför allt inför nyår, berörs inte.

Användning av fyrverkeriartiklar kan, oavsett typ, dessutom kräva polistillstånd.

Läs mer på MSB:s eller polisens webbplatser.

Ta även del av vår checklista med bra tips för ett säkert fyrverkeri.