Meny

Eldningsförbudet tas bort

Måndag 31 augusti kl. 12.00 hävs eldningsförbudet i alla fyra kommuner, Gnesta, Trosa, Oxelösund och Nyköping.

Det är helgens kraftiga regn som gör att eldningsförbudet som gällt sedan 13 augusti nu tas bort.

Detta gäller i Oxelösund

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser är förbjuden under tiden 1 maj - 30 september. Läs mer på Oxelösunds kommuns webbplats. 

Detta gäller i Trosa

Eldning av trädgårdsavfall inom område med detaljplan är förbjudet mellan den 1 juni - 31 augusti samt när eldningsförbud råder. Eldningsförbudet kan även gälla de delar av kommunen som ligger utanför område med detaljplan. Läs mer på Trosa kommuns webbplats. 

Detta gäller i Gnesta

I Gnesta gäller eldningsförbud inom detaljplanerat område mellan 1 maj och 30 september. Läs mer på Gnesta kommuns webbplats. 

Detta gäller i Nyköping

I Nyköping gäller inga begränsningar så länge det inte utfärdas en avrådan från eldning eller eldningsförbud igen.

Ta det försiktigt om du eldar

Vi vill uppmana till försiktighet när du eldar eller grillar i naturen. Använd gärna fasta grillplatser. Lämna gärna ditt trädgårdsavfall på en trädgårdstipp eller återvinningsstation istället för att elda.

Tänk på att eldning alltid sker på egen risk. Det är du själv som ansvarar för eldningen och eventuella konsekvenser till dess att glöden har svalnat. Ha alltid tillgång till vatten och redskap att släcka med. Du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Tips på hur du eldar säkert. 

Håll koll på brandrisken - ladda ner appen Brandrisk Ute

Brandrisk Ute är en mobil app som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Appen finns för iPhone, iPad och Android och du hittar den på App Store eller Google Play.