Meny

Eldningsförbudet är upphävt

Från och med kl 11:00 måndag 8 juli 2019 är eldningsförbudet upphävt i kommunerna Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta. 

Beslutet att upphäva eldningsförbudet från och med kl 11:00 8 juli 2019 är fattat av räddningschefen vid Sörmlandskustens räddningstjänst.

Fortsatt eldningsförbud enligt lokala ordningsstadgor gäller följande:

Oxelösunds kommun: i detaljplanerat område under tiden 1/5–30/9
Gnesta kommun: i detaljplanerat område under tiden 1/5–30/9
Trosa kommun: i detaljplanerat område under tiden 1/6–31/8 samt för Trosa innerstad gäller alltid förbud mot öppen eld för bränning av trädgårdsavfall.

Tips för säker eldning

Trots att det inte längre är eldningsförbud uppmanas alla till stor försiktighet. Ta del av våra tips för säker eldning.

Håll koll på brandrisken där du är - ladda ner appen BRANDRISK UTE

Appen BRANDRISK UTE (hittas i App Store eller Google Play) hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark där du befinner dig. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus. 

Vem beslutar om eldningsförbud?

I Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta är det Sörmlandskustens räddningstjänst eller Länsstyrelsen Södermanland som bestämmer om det ska råda eldningsförbud eller inte. Räddningstjänsten kan också avråda från eldning.