Meny

Beredskapsvärn med integrationssyfte startar

Ett beredskapsvärn med integrationssyfte ska starta. Det har Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden i Nyköpings kommun beslutat den 1 april.

För år 2020 har Nyköpings kommun fått nio miljoner kronor i statliga bidrag till integrationssatsningar. Den 1 april tog Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslut om var pengarna ska satsas. En ny satsning är ett beredskapsvärn med integrationssyfte.

Till värnet ska det rekryteras 20 medarbetare varav 70 procent ska ha utomnordisk bakgrund.

- Värnet blir ett helt nytt försök som har flera syften. Den kommunala organisationen har ett behov av fler tillgängliga medarbetare vid kriser eller omfattande räddningsinsatser. På längre sikt kan det även öppna möjligheterna för en målgrupp som vi tidigare haft svårt att locka till oss för vår kompetensförsörjning, säger Patrik Kullman räddningschef.

Värnet ska kunna användas vid exempelvis omfattande skogsbränder eller för att bemanna trygghetspunkter i kommunen. Om verksamheten permanentas kan värnet även vara en del av det civila försvaret som är under uppbyggnad. Värnet är geografiskt obundet men kommer att ha sin utgångspunkt på brandstationen i Nyköping. 

- Att få möjlighet att bygga upp en verksamhet på försök med hjälp av statliga medel är en fantastisk möjlighet och med tanke på utvecklingen inom många andra räddningstjänster så är detta inte unikt. Att vi har ett utökat syfte ökar förutsättningarna för fler synergieffekter och går helt i linje med utvecklingen av vår verksamhet, säger Patrik Kullman.