Meny

Befolkningen har blivit bättre på att skaffa brandskydd

Antalet brandvarnare och tillgången till brandfiltar ökar i de svenska hemmen. Det visar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) undersökning.

Under hösten 2018 genomförde Statistiska centralbyrån MSB:s enkät om individens uppfattning om trygghet och säkerhet. Här är några av de glädjande resultaten!

94 procent av Sverige befolkning har en brandvarnare. Av dem har 94 procent svarat att minst en av dem fungerar. Men gruppen som inte brukar kontrollera brandvarnare minskar och här sticker gruppen 18 till 29 år ut. Den har minskat från 35 procent till 26 procent mellan undersökningarna 2014 och 2018.

80 procent har tillgång till släckredskap. Bland släckredskapen är det brandfilten som ökat mest, från 29 procent till 44. 68 procent har handbrandsläckare, vilket är en ökning från 59 procent i mätningen 2014.  

Förtroendet för räddningstjänst, ambulans och polis har ökat sedan förra mätningen 2014.

Läs mer om resultaten på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) webbplats.