Översiktsplanering

Kommunens översiktsplanering handlar om hur Nyköpings mark och vatten ska användas i framtiden och betyder mycket för hur Nyköpings växer. Till och med 24 juni 2018 pågick ett dialogarbete med Nyköpingsborna.

Ny översiktsplan 2040 - dialog våren 2018!

Hur ska marken och vattnet användas 2040? Vad är det bästa med din nuvarande boplats och var vill du bo i framtiden? Vad tycker du som företagare? Till och med 24 juni pågick en webbenkät. Resultatet sammanställs under sommaren och presenteras under hösten 2018.

Möjlighet att träffa oss som jobbar med översiktsplanering

Under våren 2018 var projektmedlemmarna på plats vid olika event:

  • 19 maj vid Stadshuset, vid SN-bollen Rosvalla och i Hamnfestivalen Nävekvarn
  • 23 maj vid Stigtomtaloppet

Vad tycker barn och ungdomar i Nyköping? När det var SN-bollen på Rosvalla passade vi på att fråga barn och föräldrar som fick sätta pluppar på stora kartor. Vill du också tycka till, var med i enkäten! Länk finns här ovanför.

Bakgrund - ny översiktsplan

Enligt Plan- och bygglagen ska en kommun ha en aktuell översiktsplan och varje mandatperiod ska en aktualitetsförklaring göras av gällande översiktsplan med tillhörande fördjupningar och tillägg.

Kommunfullmäktige fattade 12 december 2017 beslut om att förklara Nyköpings kommuns översiktsplan för inaktuell. Den nuvarande översiktsplanen och dess fördjupningar gäller dock fram tills att en ny är beslutad. Den nya översiktsplanen beräknas bli antagen under våren 2020. 

Per Skyllberg är översiktsplanerare och leder arbetet med att revidera gällande översiktsplan för Nyköpings kommun. Senare i höst kommer förslaget att finnas tillgängligt på samråd - då kan man vara med och tycka till.

Gällande översiktsplan med fördjupningar

Den gällande översiktsplanen för Nyköpings kommun antogs av kommunfullmäktige under november 2013. Översiktsplanen omfattar hela Nyköpings kommun. Dessutom finns det fördjupade översiktsplaner för vissa områden av kommunen. 

Fördjupade planer

De fördjupade översiktsplanerna är till för att beskriva utvecklingsmöjligheter i en eller flera geografiska delar av kommunen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-25
Sidansvarig: Annica Nilsson