Meny

Trygghetsarbete

Kommunen arbetar på en mängd olika sätt för att skapa social trygghet och en stadsmiljö som både är och upplevs som säker.

Förutom det arbete som sker varje dag i våra verksamheter så är det ett antal specifika trygghetsskapande projekt som vi just nu driver.

Mötesplats Västra skolan

Nyköpings kommun har identifierat problem med att Västra skolans skolgård används av ungdomar efter att skolan och fritids avslutat sin verksamhet, från 17-tiden på vardagar samt under helger. Det resulterar i nedskräpning, skadegörelse, alkoholkonsumtion, ordningsstörningar i form av högljudda aktiviteter och t.ex. spring på byggnader.

Syftet med uppdraget är att ”programmera platsen” så att den – givet dess läge och position som en liten oas i staden – används av andra grupper, t.ex. vuxna, småbarnsföräldrar, seniorer. Det kan vara att jobba uppsökande med ungdomarna som vistas där, locka nya grupper till aktiviteter på platsen och till viss del fundera på utformningen av platsen genom små justeringar. 

Målet är fler målgrupper ska ha upptäckt platsen, minskad skadegörelse och mindre ordningsstörningar.

Det är kulturföreningen Generator som driver projektet tillsammans med Nyköpings Arenor.

Kontakt

Robert Nilsson, säkerhetssamordnare
robert.nilsson.2@nykoping.se
0155 24 75 34

Lars Persson, tf. verksamhetschef Nyköpings arenor
lars.persson@nykoping.se
0155 24 89 01

Ingela Ljung, projektledare kulturföreningen Generator
kontakta@ingelaljungevent.se
0766 55 85 85

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: