Risker och sårbarheter i vår kommun

Nyköpings kommun arbetar kontinuerligt med att planera och förbereda sig för eventuella krishändelser och för att minska kommunens sårbarhet. Du kan också förbereda dig.

De tre största riskerna i kommunen är:

Tillgång till information – en viktig del av din krisberedskap

Vid en händelse ska du lyssna på Sveriges Radio P4, som är Sveriges beredskapskanal. Om du inte har tillgång till elektricitet kan det vara bra att ha tillgång till en batteridriven radio, solcellsradio, bilradio eller vevradio.

Om du har internet, titta på kommunens webbplats www.nykoping.se och på www.krisinformation.se

Du kan även följa Nyköpings kommun på Facebook för att få veta mer.

Det går även att ringa det nationella informationsnumret 113 13 om det är en större olycka eller kris som har inträffat.

Läs mer om hur du får information och stöd vid en kris.

 

Öppna sidomeny