Grannsamverkan

I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra. Syftet med grannsamverkan är att förebygga och minska brottsligheten och på så sätt skapa en trygg och trivsam boendemiljö.

Grannsamverkan är en organiserad form av samverkan mellan grannar för att minska till exempel inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse. En metod som kan minska brottsligheten med upp till 26 procent enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Vår ambition är att grannsamverkan i Nyköping ska präglas av ett brett säkerhets- och trygghetstänk vilket innebär allt från att förhindra inbrott och olyckor, brand och sjukdomstillbud till att lära känna dina grannar och därmed öka trivseln.

Värna om din granne!

Grannsamverkans logotyp

Hur startar jag grannsamverkan?

Om du är intresserad av att starta grannsamverkan i ditt bostadsområde, ta kontakt med:

Polisen, Nyköpings kommun, Sörmlandskustens räddningstjänst och försäkringsbolag finns med i uppstarten av arbetet och vidare som stöd. 

Utse ett kontaktombud

Varje grannsamverkansområde ska utse ett kontaktombud. Som kontaktombud får du inbjudan till regelbundna träffar med andra grannsamverkare, polis, räddningstjänst och försäkringsbolag.

Exempel på medlemsregister

Vi har tagit fram ett exempel på medlemsregister som du och dina grannar kan använda. Ladda ner filen på din dator.

Mer information om grannsamverkan

Brottsförebyggnde rådets webbplats finns mer information om grannsamverkan.

Kontakta oss

Säkerhetssamordnare

Robert Nilsson
0155-24 75 34
robert.nilsson.2@nykoping.se

Kontaktformulär