Meny

Grannsamverkan

I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra. Syftet med grannsamverkan är att förebygga och minska brottsligheten och på så sätt skapa en trygg och trivsam boendemiljö.

Grannsamverkan är en organiserad form av samverkan mellan grannar för att minska till exempel inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse. En metod som kan minska brottsligheten med upp till 26 procent enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Vår ambition är att grannsamverkan i Nyköping ska präglas av ett brett säkerhets- och trygghetstänk vilket innebär allt från att förhindra inbrott och olyckor, brand och sjukdomstillbud till att lära känna dina grannar och därmed öka trivseln.

Värna om din granne!

Grannsamverkans logotyp

Hur startar jag grannsamverkan?

Om du är intresserad av att starta grannsamverkan i ditt bostadsområde, ta kontakt med:

Polisen, Nyköpings kommun, Sörmlandskustens räddningstjänst och försäkringsbolag finns med i uppstarten av arbetet och vidare som stöd.

Informationsträff om grannsamverkan

Är du och dina grannar nyfikna på att starta grannsamverkan eller har ni precis startat? Välkommen på en informationsträff där polisen, länsförsäkringar och räddningstjänsten medverkar. 

Tid: 17 oktober, kl. 18.30-20.00

Plats: Nyköpings brandstation, utbildningslokal Silvergruvan och Stenmuren. 

Utse ett kontaktombud

Varje grannsamverkansområde ska utse ett kontaktombud. Som kontaktombud får du inbjudan till regelbundna träffar med andra grannsamverkare, polis, räddningstjänst och försäkringsbolag.

Mer information om grannsamverkan

Brottsförebyggnde rådets webbplats finns mer information om grannsamverkan.

Kontakta oss

Säkerhetssamordnare

Robert Nilsson
0155-24 75 34
robert.nilsson.2@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: