Meny

Brottsförebyggande arbete

Kommunens brottsförebyggande arbete handlar bland annat om att minska antalet våldsbrott i offentliga miljöer, minska drog- och alkoholdebuten hos unga och minska sådant som skapar otrygghet på allmän plats. Du som medborgare kan också hjälpa till! 

Medborgarlöften tillsammans med polisen

Varje år tas ett medborgarlöfte fram tillsammans med polisen. Medborgarlöftet ska stärka det brottsförebyggande arbetet på lång sikt och är polisens och kommunens löfte till medborgarna med åtgärder mot något som medborgarna upplever som problem.

Löftena har tagits fram i dialog med medborgarna. 2016 handlade löftet om aktiviteter för att öka tryggheten i krogmiljön och 2017, 2018 och 2019 om aktiviteter för att öka tryggheten i bostadsområdet Brandkärr.

Hjälp oss i det brottsförebyggande arbetet

Som medborgare kan du hjälpa oss genom att bli grannsamverkare, delta i nattvandring eller anmäla klotter till oss eller polisen.

Bli grannsamverkare

Ett effektivt sätt att skapa trygghet i sitt närområde är att starta en grannsamverkan.

Grannsamverkans logotyp

Engagera dig i nattvandring

Vuxna behövs där ungdomar är. Ett sätt för föräldrar eller andra vuxna att vara med och skapa ett säkrare och tryggare Nyköping är att nattvandra.

Alkohol- och drogmissbruk, skadegörelse och våld minskar när vuxna finns på stan.

Tillsammans mot klotter

Som medborgare kan du antingen anmäla klotter till Tekniska divisionen eller till polisen.

Anmäl klotter till Tekniska divisionen
0155-24 88 00

Anmäl klotter till polisen
114 14
www.polisen.se

Att ta fast klottrare är ofta en lång process och även om ett anmält fall "läggs ner" kan det plockas upp igen ibland flera år efter att brottet begicks. Därför är det viktigt att alltid anmäla klotter som upptäcks.

Kommunen och polisen samarbetar och allt klotter som anmäls till kommunen blir också polisanmält. Privata fastighetsägare ansvarar själva för att polisanmäla klottret och att deras fastigheter saneras.

Mer om kommunens säkerhetsarbete

Läs mer om hur kommunen arbetar med säkerhet och kris.

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

Kontaktformulär

Här kan du ställa frågor om säkerhets- och trygghetsarbetet i Nyköpings kommun.

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: