Meny

Trygghet och säkerhet

Underrubrik saknas

Samarbete med polisen för att skapa trygghet och förebygga brott

Nyköpings kommun och polisen har ett gemensamt avtal, en samverkansöverenskommelse gällande gemensamma prioriterade områden för att skapa trygghet och förebygga brott. Till det finns även en handlingsplan för 2016-2018.

Vi har även ett medborgarlöfte som varje år som utgår ifrån vad medborgarna upplever som problem.

En av många frågor där vi samverkar med polisen är exempelvis våldsbejakande extremism.

Hur förhindrar och hanterar du olyckor och skador?

För att skydda dig själv och din omgivning från olyckor och skador kan du exempelvis starta grannsamverkan, engagera dig i nattvandring, brandsäkra ditt hem eller se till att du har beredskap för en större kris. Nyköpings kommun kan hjälpa dig med tips, råd och stöd. Vi erbjuder även utbildning i brandskydd och sjukvård.

Läs mer på Sörmlandskustens räddningstjänst webbplats.

Vårt handlingsprogram styr arbetet 2016-2020

Nyköpings kommuns handlingsprogram för säkrare och tryggare kommun styr mycket av vårt arbete. Programmet visar våra prioriterade mål och åtgärder för 2016-2020.

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 10
raddningstjansten@nykoping.se

Kontaktformulär

Här kan du ställa frågor om säkerhets- och trygghetsarbetet i Nyköpings kommun.

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter