Meny

Trygghet och säkerhet

Säkerhets- och trygghetsfrågor berör alla medborgare och alla delar av samhället inklusive den kommunala verksamheten. Vi arbetar brett för att du ska känna dig trygg och säker i Nyköping.

Samarbete med polisen för att skapa trygghet och förebygga brott

Nyköpings kommun och polisen (lokalpolisområde Nyköping) har ett gemensamt avtal, en samverkansöverenskommelse, som säger att vi tillsammans ska arbeta för att skapa trygghet och förebygga brott. 

Vi har även ett medborgarlöfte som varje år som utgår ifrån vad medborgarna upplever som problem.

En av många frågor där vi samverkar med polisen är exempelvis våldsbejakande extremism.

Hur förhindrar och hanterar du olyckor och skador?

För att skydda dig själv och din omgivning från olyckor och skador kan du exempelvis starta grannsamverkan, engagera dig i nattvandring, brandsäkra ditt hem eller se till att du har beredskap för en större kris. Nyköpings kommun kan hjälpa dig med tips, råd och stöd. Vi erbjuder även utbildning i brandskydd och sjukvård.

Läs mer på Sörmlandskustens räddningstjänst webbplats.

Vårt handlingsprogram styr arbetet 2021-2023

Nyköpings kommuns handlingsprogram för säkrare och tryggare kommun styr mycket av vårt arbete. Programmet visar våra prioriterade mål och åtgärder för 2021-2023.

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

Kontaktformulär

Här kan du ställa frågor om säkerhets- och trygghetsarbetet i Nyköpings kommun.

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter