Träningsboendet Sommarvägen

Prova på att flytta hemifrån - Träningsboendet på Sommarvägen är till för dig med Aspergers syndrom eller högfungerande autism som har behov av att utvecklas för att kunna flytta till eget boende.

Ansöka om boende

Träningsboende är en insats enligt LSS, § 9.9 Bostad med särskild service.

Du ansöker hos handläggare som utreder ditt behov av sökt insats och fattar beslut.

Fyll gärna i en ansökningsblankett innan du kontaktar oss.

Du som bor på träningsboendet får stöd för att kunna bli så självständig som du kan bli, utefter dina förutsättningar och behov. Målsättningen med att flytta till oss är att du ska förberedas på ett så självständigt liv som möjligt.

På träningsboendet har du din egen lägenhet. I anslutande trappuppgång finns en gemensamhets- och personallägenhet. Personalen finns tillgänglig dygnet runt.

Du som bor på träningsboendet erbjuds individuellt stöd. Du kan bland annat få stöd med hur du sköter ditt hem eller hur du planerar för att handla mat med mera. Personalen kan även hjälpa till att ordna fritidsaktiviteter. Om du vill kan personalen stötta dig i kontakten med din familj, god man eller andra personer.

Inflytande

På Sommarvägen träningsboende gör du och din kontaktpersonal en genomförandeplan. En genomförandeplan är en plan över hur just du vill få stöd av personalen för att utvecklas.

Aktiviteter

På helgerna och på sommaren erbjuds gemensamma aktiviteter för de som vill vara med. Exempelvis brukar vi åka till Heron City, Söderköpings populära glassbar med mera.

Område

Träningsboendet ligger i de östra delarna av centrala Nyköping. Det är gångavstånd till centrum, hamnen och grönområden.

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00
regdso@nykoping.se

Social omsorg

Enhetschef 
Anneli Persson
0155-45 77 64

Kontaktformulär