Korttidsboende för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Det finns tre korttidsboenden i Nyköpings kommun.