Företagsintegrerad plats -steg 3

Företagsintegrerad grupp - Steg 3 är för dig som bedöms klara av att ha en enskild placering på ett företag eller en förening. Du får vara på en arbetsplats som valt att ta emot dig och som vill att du ska vara en i gänget.

Introduktion

Du får träffa en arbetskonsulent från FiA steg 3 som kommer att prata med dig om dina intressen, önskemål och färdigheter. Du behöver även kunna prata om dina svårigheter för att du ska kunna få rätt stöd på arbetsplatsen.

Studiebesök

När du och arbetskonsulenten kommit överens om vilken typ av arbetsplats som kan vara lämplig för dig så får du tillsammans med denne gå på ett studiebesök hos en arbetsgivare. Du kommer att få se en arbetsplats och de arbetsuppgifter du kan tänkas få göra.

Efter det kommer du om arbetsgivaren anser dig lämplig att erbjudas en prövoperiod på några veckor. Efter prövotiden kommer både du och arbetsgivaren att prata om en eventuell fortsättning och hur det skulle kunna se ut. Om det inte blir någon fortsättning letar man vidare efter en annan plats med hjälp av sin arbetskonsulent.

Stöd

Under hela din praktik har du stöd av din arbetskonsulent. Denne stöttar dig till en början på plats på arbetet och visar dig hur du kan göra dina arbetsuppgifter på bästa sätt.

När du klarar dig mera på egen hand kommer arbetskonsulenten att besöka dig för uppföljningar och för att se att allt går bra. Arbetsgivaren utser också en person på arbetsplatsen som du kan vända dig till med dina dagliga frågor som du kan ha.

Behöver du hjälpmedel som stöd på din arbetsplats kan arbetskonsulenten eller en arbetsterapeut hjälpa dig med detta.

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00

 

Enhetschef

Anders Carlsson
0155-24 86 46
anders.carlsson@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny