Meny

Fia-verksamheternas basgrupper

Du arbetar tillsammans med andra i en grupp med stöd från arbetshandledare. Arbetsplatsen bedrivs i en lokal inom FiA-verksamheternas basgrupper. Dina personliga önskemål och förutsättningar sätts i fokus.

FiA-verksamheten Forsgränd 10

FiA-verksamheten Forsgränd 10 arbetar med montering och paketering på uppdrag från flera företag i Sverige. De arbetar även med beställning  och utkörning av förbrukningsvaror inom kommunen. De har också ett snickeri samt utför enklare kopieringsarbeten åt kommunen.

Adress: FiA-verksamheten Forsgränd 10

FiA-verksamheten Fåfängan

På Fåfängan hjälper man andra verksamheter inom kommunen. Här går man med post, handlar, städar och sopsorterar. Även enklare uppdrag på kommunens äldreboenden. Det erbjuds även musikstunder några gånger i veckan och man är ute i naturen och promenerar. 

FiA-verksamheten Hjälpmedel

FiA-verksamheten Hjälpmedel arbetar med att transportera, laga och förvara hjälpmedel som levereras till boende eller gruppbostäder för äldre.

Hjälpmedelsgruppen lagar och förvarar hjälpmedel. De arbetar på uppdrag av kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom Kommunrehab. Gruppen utgår från sina lokaler på Forsgränd 4. Som deltagare i Hjälpmedelsgruppen åker du även med för att hämta och leverera hjälpmedel till privatpersoner.

Återlämna lånade hjälpmedel

Du som vill lämna tillbaka lånade hjälpmedel, till exempel käpp, rollator eller toalettförhöjare är välkommen att kontakta gruppen för hämtning.

Adress: Forsgränd 4

Daglig verksamhet Kungsgatan 16

På daglig verksamhet Kungsgatan arbetar gruppen med sortering av insamlade kläder och varor till loppis.

De arbetar även med klädinsamling i nära samarbete med Öppen Hand. Kläderna skickas till Östeuropa. En insamlingsbox för kläderna står utanför entrén, intill parkeringen. 

Adress: Kungsgatan 16

FiA-verksamheten Stenbro

FiA-verksamheten Stenbro ligger en bit utanför Nyköpings centrum nära naturen. Här får personer med stort stöd- och omsorgsbehov fin- och grovmotorisk träning.

Rummen på Stenbro har utvecklats för att stimulera sinnena genom att deltagarna erbjuds musik- eller vilorum med vattensäng. Andra aktiviteter som deltagarna erbjuds är promenader, gymnastik, färg och form.

Bollrummet på Stenbro

Adress: Thorsmans väg 31

FiA-verksamheten Upplevelse 

Upplevelsegruppen på Tullportsgatan 19D arbetar med sinnesstimulering till exempel massage, bad och promenader. Här får personer med stort stöd- och omsorgsbehov fin- och grovmotorisk träning.

Adress: Tullportsgatan 19D

FiA-verksamheten Fia-Trilling 

FiA-gruppen på Trillingsbergsvägen arbetar mycket med skapande i olika former. Deltagarna väljer själv om de vill väva, sy, tova, skapa med pärlor, måla och trycka på tyg eller papper. Viss försäljning av produkterna sker också.

Adress: Trillingsbergsvägen 57

FiA-verksamheten Triangeln

FiA-gruppen Triangeln består av tre mindre enheter och är till för personer med stort stödbehov. 

Adress: Sagostigen 14, Ahlbergers väg 2,  Hemgårdsvägen 56

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00

Enhetschef FiA-verksamheten

Anders Carlsson
0155-24 86 46
anders.carlsson@nykoping.se

Annie Johansson
0155-45 71 75
annie.johansson@nykoping.se

Elisabet Hedberg
0155-24 85 22
elisabet.hedberg@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: