Meny

FiA-verksamheten

FiA står för Fungera i Arbetslivet och innebär att personer som vill och kan ta del av arbetsmarknaden ska få möjlighet till det. Inom FiA- versamheten finns det för närvarande tre nivåer att arbeta inom - basgrupp, företagsintegrerad grupp som är steg 2 och företagsintegrerad plats som är steg 3.

Så här ansöker du

För att kunna delta i en FiA-verksamhet lämnar du in en ansökan till kommunens handläggare. Se ansökan nedan. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål och förutsättningar. Därefter prövas ansökan och du får ett beslut.

Även du som är anhörig till en person med funktionsnedsättning kan kontakta handläggare. Är du osäker på vilken ansökningsblankett du ska använda kontakta handläggare.

Ansökningsblankett för sysselsättning enligt SoL

Ansökningsblankett för daglig verksamhet enligt LSS

Efter godkänd ansökan

Du som har blivit beviljad dagligverksamhet eller sysselsättning kommer att bli kontaktad av samordnare inom dagligverksamhet för att boka ett första möte.

Du får en kontaktpersonal som kommer följa dig genom arbetstiden. Tillsammans upprättar ni en genomförandeplan som bland annat innehåller det stödbehov du behöver samt de mål du har med att delta i FiA.

Du kan också få gå på eventuella studiebesök på olika arbetsplatser innan arbetsplats godkäns.

Vid frågor kontakta vår samordnare Helena Bergman, se kontaktinfo nedan.

Beviljad daglig verksamhet eller sysselsättning

Du som ansökt och blivit beviljad daglig verksamhet eller sysselsättning kommer att delta i någon av våra FiA-verksamheter.

För att du ska hamna på rätt nivå utifrån dina förutsättningar och önskemål kan en arbetsterapeut hjälpa till med bedömning och vägledning.

Det finns tre nivåer inom FiA:

  1. Basgrupp
  2. Företagsintegrerad grupp – Steg 2
  3. Företagsintegrerad plats – Steg 3

Uppföljning

När du varit på din FiA-verksamhet i sex veckor görs en avstämning för att se till att allt fungerar som det ska. Därefter görs uppföljningar regelbundet.

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00

Samordnare

Helena Bergman

0155-457531

helena.bergman@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: