FiA-verksamheten

FiA står för Fungera i Arbetslivet och innebär att personer som vill och kan ta del av arbetsmarknaden ska få möjlighet till det. Inom FiA- versamheten finns det för närvarande tre nivåer att arbeta inom - basgrupp, företagsintegrerad grupp som är steg 2 och företagsintegrerad plats som är steg 3.

Så här ansöker du

För att kunna delta i en FiA-verksamhet lämnar du in en ansökan till kommunens handläggare. Se ansökan nedan.

Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål och förutsättningar. Därefter prövas ansökan och du får ett beslut.

Även du som är anhörig till en person med funktionsnedsättning kan kontakta handläggare. Är du osäker på vilken ansökningsblankett du ska använda kontakta handläggare.

Ansök om sysselsättning enligt SoL

Ansök om daglig verksamhet enligt LSS

Efter godkänd ansökan

Du som har blivit beviljad dagligverksamhet eller sysselsättning kommer att bli kontaktad av samordnare inom dagligverksamhet för att boka ett första möte. Tillsammans går ni igenom dina önskemål och förmågor för att finna en lämplig sysselsättning.

När du har fått en placering för lämplig sysselsättning får du en kontaktpersonal som kommer följa dig genom arbetstiden. 

Vid frågor kontakta vår samordnare, se kontaktinformation nedan.

Beviljad daglig verksamhet eller sysselsättning

Du som ansökt och blivit beviljad daglig verksamhet eller sysselsättning kommer att delta i någon av våra FiA-verksamheter.

Vi har tre olika nivåer av arbetsgrupper. Tillsammans kommer vi fram till vilken grupp som passar dig bäst.

Det finns tre nivåer inom FiA:

  1. Basgrupp
    Du arbetar tillsammans med andra i en grupp med stöd från flera arbetshandledare.
  2. Företagsintegrerad grupp – Steg 2
    Du arbetar tillsammans med flera deltagare med stöd av en eller två arbetshandledare. Du deltar i en grupp som arbetar på ett privat företag, i en förening eller i offentlig verksamhet.
  3. Företagsintegrerad plats – Steg 3
    Du arbetar efter egna förutsättningar på en arbetsplats med stöd från en kontaktperson som är anställd av företaget och visst stöd av en arbetskonsulent.

Uppföljning

När du varit på din FiA-verksamhet i sex veckor görs en avstämning för att se till att allt fungerar som det ska. Därefter görs uppföljningar regelbundet.

Kontakta oss

Social omsorg

Växel 0155-24 80 00

Anders Carlsson, enhetschef
Tfn 0155-248646
anders.carlsson@nykoping.se

Annie Johansson, enhetschef
Tfn 0155-45 71 75
annie.johansson@nykoping.se

 

Samordnare

Helena Bergman, Samordnare
0155-45 75 31
helena.bergman@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny