Meny

Utbildning: Ledarskapsträning för tonårsföräldrar

Tonårstiden kan vara en omvälvande tid i livet - för dig som förälder, såväl som för tonåringen. I ledarskapsträning för tonårsföräldrar, LFT, får du diskutera frågor och funderingar tillsammans med andra tonårsföräldrar

Utbildningen vänder sig till dig som har barn i åldern 12-18 år. Den är för dig som har känslan av att du håller på och tappa greppet. Under utbildningen får du diskutera med andra föräldrar, du får uppmuntran och verktyg i rollen som tonårsförälder.

Ledarskapsträning för tonårsföräldrar är inställd på grund av coronapandemin. Vi planerar att starta igen under hösten 2021. Det är nio kurstillfällen på troligtvis på onsdagskvällar, kan komma att ske vissa justeringar av veckodagarna. Varje kurstillfälle är max två timmar mellan 17.30-19.15. Max tio deltagare per kurs.

Utbildningen leds av kommunens familjebehandlare, ungdomsstödjare eller integrationspedagoger. 

När du har anmält intresse av att delta i utbildningen så kommer vi att kalla till en intervju. 

Gruppträffarnas innehåll

1. Introduktion och presentation av gruppen

2. Vad är det mitt barn försöker säga mig?

3. Uppmuntran och beröm

4. Hur överlever jag som förälder?

5. Att skapa goda cirklar I

6. Föräldraskap: Föräldrastil och ledarskap

7. Att skapa goda cirklar II

8. Från kontroll till koll

9. Summering och avslutning

Intresseanmälan LFT

Dina personuppgifter behandlas för att Nyköpings kommun ska administrera utbildningen LFT. Uppgifterna sparas enligt dokumenthanteringsplanen.

Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter finns att läsa på www.nykoping.se/personuppgifter.

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00
regdso@nykoping.se

Integrationspedagog

Maria Ulvenhag
073-773 73 92
maria.ulvenhag@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: