Meny

Föräldrautbildningen BIFF: Barn i föräldrars fokus

BIFF – barn i föräldrars fokus är en föräldrautbildning med fokus på hur barn påverkas när separerade föräldrar har svårt att samarbeta.

Målet med utbildningen är att du som förälder ska:

  • få en ökad medvetenhet om vad som gynnar barns utveckling
  • utveckla färdigheter som gör det möjligt att hålla barnens behov i fokus
  • trygga relationen mellan dig och ditt barn 
  • öka tilltron på din egen förmåga

Utbildning i grupp

Utbildningen sker i grupp där utrymme finns att diskutera tillsammans med andra föräldrar. Utbildningen är kostnadsfri.

Vi som arbetar med BIFF är anställda inom Nyköpings kommun och har erfarenhet av att träffa föräldrar och familjer i svåra situationer.

Kurser hålls regelbundet under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmält sig.

Frågor?

Har du frågor om utbildningen kontakta Sandra Karlsson på Familjerättsenheten, mejladress sandra.karlsson@nykoping.se

Anmälan till Barn i föräldrars fokus

* = obligatorisk uppgift

Behöver du tolk?

Dina personuppgifter behandlas för att Nyköpings kommun ska administrera utbildningen Barn i föräldrars fokus. Uppgifterna sparas enligt dokumenthanteringsplanen. Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter finns att läsa på www.nykoping.se/personuppgifter

Kontakta oss

Social omsorg

regdso@nykoping.se
0155-24 80 00

Kontakt för utbildningen
Sandra Karlsson
sandra.karlsson@nykoping.se

Familjerättsenheten

Social omsorg
Lennings väg 7
0155-24 85 40

Telefontid:
måndagar och fredagar 8.30-9.30
onsdagar 13.30-14.30

familjerattsenheten@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: