Meny

Bekräfta faderskap/föräldraskap

Om du och din partner inte är gifta när ni får barn eller om ni är två kvinnor - gifta eller ogifta - som får barn tillsammans, så måste föräldraskap/faderskap fastställas. 

Bekräftelse på föräldraskap och faderskap görs hos Familjerätten i kommunen.

Så går det till:

  • Efter barnets födelse får Familjerätten meddelande från Skatteverket.
  • Vi skickar ett brev till mamman med uppmaning att kontakta Familjerätten för att fastställa föräldraskap/ faderskap.
  • Vid ett personligt besök på kontoret skriver ni föräldrar under föräldraskaps-/ faderskapshandlingarna. Vid det tillfället kan ni anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad.
  • Om ni bor ihop och har gemensamma barn sedan tidigare kan vi skicka hem handlingarna till er. 

Så säger lagen

Kommunen har enligt lag skyldighet att fastställa föräldraskap/faderskap. Det handlar bland annat om att barnets juridiska rättigheter – som rätt till försörjning och arv – ska kunna tas tillvara. Barnen har också rätt till båda sina föräldrar, därför är det viktigt att fastställa vilka föräldrarna är.

Innan barnets födelse

Innan barnet är fött är det möjligt att inleda faderskaps/föräldraskapsutredning, men inte att fastställa faderskapet/föräldraskapet.

Om det finns oklarheter kring faderskapet kan Familjerätten göra ett DNA-test.

Familjerätten svarar också på frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Kontakta oss

Familjerättsenheten

Social omsorg
0155-24 85 40

Telefontid:
måndagar och fredagar 8.30-9.30
onsdagar 13.30-14.30

familjerattsenheten@nykoping.se

Enhetschef
Gabriel Billing

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: