Adoption

Om du vill adoptera ett barn ska du kontakta Familjerätten som utreder adoptionsärenden. Adoptioner kan vara nationella eller internationella, det senare är vanligast.

Det kallas nationell adoption när du adopterar ett barn som redan finns i Sverige. En internationell adoption är när du adopterar ett barn i ett annat land än Sverige.

Du behöver vara minst 25 år för att få adoptera. Det finns ingen övre åldersgräns fastställd men den rekommenderade övre åldergränsen är 42 år vid ansökningstillfället. Om ni är ett par behöver ni vara gifta. Du kan även adoptera som ensamstående.

För att du ska få adoptera ett barn från ett annat land krävs först beslut om ett medgivande. Det ansöker du om hos Familjerätten. 

Hur går en internationell adoption till?

  • Du som vill adoptera börjar med att kontakta Familjerätten, se kontaktuppgifter längst ned på sidan.
  • Vi erbjuder dig ett informationssamtal
  • Du går sedan en obligatorisk föräldrautbildning, vanligtvis genom Stockholms stad. Läs mer om utbildningen här  Utbildningen betalar du för själv.
  • När du har slutfört föräldrautbildningen kan du ansöka om medgivande för adoption.  Se blanketten "Ansökan om medgivande" 
  • Familjerätten genomför sedan en medgivandeutredning som ska visa om ni/du som föräldrar/förälder har förutsättningar att erbjuda barnet en god uppväxt.
  • Familjerätten lämnar sin utredning för beslut hos Socialutskottet i kommunen som beslutar om medgivande.
  • När barnet väl kommit till Sverige kan du i vissa fall behöva ansöka om att få adoptera barnet om det inte har skett i barnets hemland. Ansökan gör du till Tingsrätten som begär ett yttrande från Socialnämnden. Här hittar du ansökningsblanketten 
  • Läs mer om adoption på Domstolsverkets webbplats 

Bli medlem i en organisation för adoption

Internationella adoptioner förmedlas av organisationer. Adoptionsorganisationerna har information om vilka barn som behöver familjer i de länder som de samarbetar med. 

Du som vill adoptera kan bli medlem i en adoptionsorganisation innan kommunens medgivandeutredning är klar. Läs mer om vilka organisationer som finns här.

Adoption av närstående – nationell adoption

En närstående kan adoptera sin partners barn. Du ansöker då om att få adoptera hos Tingsrätten 

Tingsrätten begär då ett yttrande från socialnämnden i kommunen som gör en adoptionsutredning och en bedömning.  Tingsrätten fattar sedan det slutliga beslutet.

Mer information och kontakt

Du kan läsa mer om adoption på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF

Du är välkommen att kontakta familjerättsenheten för mer information och ansökningshandlingar: Mejl: familjerattsenheten@nykoping.se Telefon: 0155-24 85 40. Telefontid:  måndag och fredag kl 8:30-9:30, onsdagar kl 13:30-14:30. Övriga tider kan du lämna ett meddelande så ringer vi upp dig.

Kontakta oss

Familjerättsenheten

Social omsorg 
0155-24 85 40

Telefontid
Måndagar och fredagar 8.30-9.30 Onsdagar 13.30-14.30

familjerattsenheten@nykoping.se

Enhetschef
Gabriel Billing

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: