Meny

Få hjälp med samordning

När du får hjälp och stöd av flera

olika personer i kommunen eller

sjukvården, kan ni göra en plan tillsammans

för den hjälp du behöver. 

Du är med och bestämmer vad som

ska stå i planen.

 

Så här går det till:

Du bestämmer vilka personer som

ska vara med på mötet.

Det är bra om all personal som

hjälper dig får vara med.

Du kan också bjuda in någon i din familj

och din god man till mötet.

 

När ni har första mötet ska det handla

om vad du vill och vad du behöver för att

fungera bra i din vardag.

Det du behöver ska skrivas i en plan som

kallas för Samordnad Individuell Plan,

SIP.

 

Ni har ett nytt möte senast

3 månader efter det första mötet.

Då pratar ni om hur det har gått för dig.

Om allt har fungerat bra

fortsätter ni att följa planen.

Om något fungerat dåligt

ändrar ni i planen.

 

Om du tycker det är jobbigt att träffa

många människor samtidigt,

kan du säga nej till att göra planen.

Då fortsätter du att planera ditt stöd

tillsammans med varje personal på

flera olika möten.

 

Du har alltid rätt att få bra hjälp och stöd

från kommunen och sjukvården.

SIP på 3 minuter

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00
regdso@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter