Meny

Begravning

Svenska kyrkan har det övergripande ansvaret för begravningar.

Borgerlig begravning

För den som önskar borgerlig begravning kan kontakt tas med en begravningsbyrå för mer information. Lokal för borgerlig begravningsceremoni tillhandahåller respektive församling inom kommunen utan kostnad.

Allmänna och särskilda begravningplatser

Svenska kyrkan sköter de allmänna begravningsplatserna i kommunen.

Det finns en särskild begravningsplats för muslimer inom ett område på Nya kyrkogården i Nyköping. 

För andra trosinriktningar finns begravningsplatser på annat ställe, som kan användas. 

Inga privata begravningsplatser finns för närvarande inom kommunen.

Om du önskar gravsättning eller spridande av aska utanför allmän begravningsplats ska du söka tillstånd hos Länsstyrelsen.

Frågor när det gäller begravningsplatser besvaras av Svenska kyrkans kyrkogårdsförvaltning.

Tillsyn över Svenska kyrkans begravningsverksamhet

Har du synpunkter på Svenska kyrkans hantering av begravningsverksamheten kontakta begravningsombud Bengt Persson på telefon 072-736 38 33.

Kontakta oss

Social omsorg

Växel 0155-24 80 00

Begravningsombud

Bengt Persson
072-736 38 33

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: