Meny

Anhöriggrupp

I en anhöriggrupp kan du utbyta erfarenheter och få kontakt med andra som befinner sig i en liknande livssituation.

Du kan få råd som underlättar din vardag. Vissa träffar har fokus på samtal och reflektion, andra träffar har fokus på information.

Vem kan vara med i en grupp?

Du som hjälper och stödjer någon som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning är välkommen att delta.

Hur går det till?

De flesta grupper träffas fem gånger och består av 6-8 anhöriga. Samtalsledare är oftast personal från anhörigcenter, men det kan även vara någon annan.

Anhöriggrupper startas vid behov och när vi har tillräckligt många deltagare. När tillräckligt många har anmält intresse hör vi av oss för att föreslå datum och tid. Hur lång tid det tar ser olika ut, ibland går det fort att få ihop en grupp och ibland tar det längre tid. 

Det viktigt för gruppen att du bedömer att du kan delta vid alla tillfällen. Vet du redan att du har annat inbokat, ber vi dig vänta till nästa omgång.

Intresserad av att delta i en anhöriggrupp

Anmäl ditt intresse genom att kontakta Anhörigcenter och berätta om dina önskemål kring anhöriggrupp. Berätta även om du föredrar dagtid eller kvällstid. Telefon: 0155-45 74 10, e-mejl: anhorigcenter@nykoping.se

Anhöriggrupper som vi har upprättat anmälningslistor till är: 

  • Samtalsgrupp för föräldrar till vuxna barn (mitt i livet) med funktionsnedsättning.
  • Föräldrar till barn/ungdom med autismspektrumtillstånd/aspergers syndrom. Vi utgår utifrån studiecirkelsmaterial "Egen styrka".
  • Anhörig som vårdar eller stöttar en närstående på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning. Vi utgår utifrån boken "Anhörig i nöd och lust". 
  • Samtalsgrupp för dig som har en närstående med psykisk ohälsa.
  • Samtalsgrupp för dig som har en närstående med demenssjukdom.

 

Kontakta oss

Anhörigcenter

0155-45 74 10
anhorigcenter@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: