Meny

Redaktionen

Detta är en profil för dig som tycker att kommunikation och skrivande är spännande.

På redaktionen får du prova på att arbeta fram olika typer av texter, både egna berättelser och journalistiska texter. Du får möjlighet att medverka i arbetet med att ta fram högstadiets egna skoltidning. Det kan även handla om att arbeta med bilder, filmer, ljud och sociala medier.

Vi vill att du utvecklar din förmåga att uttrycka dig skriftligt i olika slags texter och medier för att få fram ditt budskap. Du får verktyg för att bygga upp en egen berättelse som fångar läsaren och får använda dig av kreativitet i ditt skapande. Du lär dig också hur en journalistisk text är uppbyggd och hur man skriver en sådan.

För att utveckla skapandet av kreativa texter läser vi och inspireras av böcker och nyheter av etablerade författare och journalister.

Förmågan att öva upp ditt skrivande är något du har nytta av i alla ämnen i skolan, men också i ditt framtida yrkesliv.

Tycker du att detta verkar spännande väljer du profil Redaktionen.

Denna profil är en fördjupning av ämnena Svenska och Samhällskunskap.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: