Meny

Musik

Detta är en profil för dig som tycker om musik, sång, dans och instrument. Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som känslomässigt.

Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka din identitetsutveckling.

Du får lära dig mer om hur musik från skilda kulturer och epoker kan förenas idag. Musiken är ett perfekt sätt att komma in i både skolans och samhällets kulturliv. I den här profilen utvecklar du din förmåga att sjunga och spela. Du kommer bland annat att arbeta med körsång, röstvård och tonbildning. Du får lära dig om musik från olika tider och länder.

Musik är viktigt i många kulturer. Vi hoppas därför att profilen kan stärka gemenskapen mellan elever med olika kulturell bakgrund. Tycker du att detta verkar spännande väljer du profil Musik.

Denna profil är en fördjupning av ämnet Musik.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: