Meny

Hälsa & Livsstil

Underrubrik saknas

Målet med profilen är att:

  • eleverna ska få kunskap om och bli motiverade till att laga enkla, hälsosamma måltider så som frukost, mellanmål och lunch.
  • elever utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.
  • eleverna förstår sambanden mellan hälsa och andra faktorer som till exempel sömn, droger, tobak och stress.
  • förebygga mobbning och e-mobbning och att inspirera till att vara en bra kompis.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: