Meny

Mat & Livsstil

Denna profil vill bidra till att eleven får en positiv inställning till och ökade kunskaper om de dagliga vanornas betydelse för hälsa och välbefinnande när det gäller mat, fysiskt aktivitet, sömn och sociala relationer.

Målet med profilen är att:

  • eleverna ska få kunskap om och bli motiverade till att laga enkla, hälsosamma måltider så som frukost, mellanmål och lunch.
  • elever utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.
  • eleverna förstår sambanden mellan hälsa och andra faktorer som till exempel sömn, droger, tobak och stress.
  • förebygga mobbning och e-mobbning och att inspirera till att vara en bra kompis.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: