Meny

Drama & Teater

Detta är en profil för dig som tycker att det är spännande att stå på scen, att uppträda och att göra det tillsammans med andra.

Ordet "drama" kommer från grekiskan och betyder "att handla". Vi vill att du ska få utveckla din personlighet, självkänsla och stimulera fantasin. Drama och teater hjälper dig att använda din kropp som kommunikationsmedel, att uttrycka känslor och sinnesstämningar med rörelser och gester.

Lusten att leka hör ihop med skapande. Drama och teater frigör genom leken skaparglädjen och kreativiteten som vi alla har inom oss. Vi vill ta tillvara din skaparglädje, nyfikenhet, fantasi och inspiration och hjälpa dig utveckla din förmåga att uttrycka dig med kropp och röst. Att samarbeta på och utanför scenen och att våga agera, spela teater och prata inför en grupp människor.

Drama & teater är viktigt i många kulturer. Vi hoppas därför att profilen kan stärka gemenskapen mellan elever med olika kulturell bakgrund. Tycker du detta verkar spännande väljer du profil Drama & teater.

Denna profil är en fördjupning av ämnena Musik och Svenska.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: