Meny

Bild & Hantverk

Detta är en profil för dig som tycker om kreativt skapande i form av bild och hantverk.

Profilen Bild och hantverk kan handla om hur du skapar egna bilder med hjälp av olika metoder, material och uttrycksformer. Det kan också innebära arbete med film, foto, design, konst och arkitektur.

Profilen ska bidra till att du får experimentera med olika material på ett kreativt sätt. Du får lära dig om färg, form och konstruktion och hur du kan kombinera detta med val av material och teknik.

Bild och hantverk är viktigt i många kulturer. Vi hoppas därför att profilen kan stärka gemenskapen mellan elever med olika kulturell bakgrund. Tycker du att detta verkar spännande väljer du profil Bild & hantverk.

Denna profil är en fördjupning av ämnena Bild och Slöjd.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: