Våra profiler

Finns det något ämne som tycker extra mycket om? Hos oss har du möjlighet att fördjupa ditt intresse genom ditt val av profil som har koppling till ett eller flera ordinarie ämnen. Du har din profil 90 minuter i veckan och en heldag per termin.Du väljer profil på höstterminen i årskurs 7. Är du elev och har frågor om din profil - kontakta expeditionen så hjälper vi dig.