Frågor och svar

Här samlar vi de vanligaste frågorna och svaren kring valet till Nyköpings högstadium.

Har du en fråga som inte har ett svar här? Maila den gärna till maria.molin@nykoping.se så svarar vi dig och lägger sedan upp frågan med svar här.

Du kan också läsa mer i vår broschyr.

Hur ansöker elever i årskurs 6 till Nyköpings högstadium?

Du ansöker via vår ansökningsblankett.

Vad innebär det att det finns profiler på Nyköpings högstadium?

Alla elever på Nyköpings högstadium väljer en profil. Du väljer en av våra 12 profiler som du brinner lite extra för. Du har din profil under två timmar i veckan. Under profiltimmarna går du iväg från din vanliga klass och möter andra som delar ditt intresse.

Vilka profiler erbjuds på Nyköpings högstadium?

På Nyköpings högstadium finns 12 profiler att välja mellan. Profilerna kan ändras från år till år beroende på efterfrågan från eleverna. Du gör ditt profilval på ansökningsblanketten i samband med att du söker till Nyköpings högstadium.
Det är viktigt att du tänker igenom ditt val noggrant från början.

Kan jag vara säker på att jag får mitt förstahandsval?

Vår förhoppning är att alla elever ska få sitt förstahandsval. Idag kan vi inte garantera att alla profiler startar. Det beror på hur fördelningen ser ut efter att alla elever har gjort sina val.

Kommer eleverna att välja om sin profil inför varje termin/läsår?

Nej. Du som elev väljer en profil för alla tre åren. Om du känner att du valt fel finns möjlighet att byta.

Påverkar valet av profil möjligheten att välja gymnasieprogram?

Nej. Profilen du väljer på Nyköpings högstadium är till för din egna personliga utveckling. Du väljer en profil som du brinner lite extra för.

Får man betyg i profilen?

Nej.

Kommer de ämnen som ingår i profilen påverka betygen i motsvarande ämnen?

Eftersom eleven läser mer av något ämne genom sin profil så lär de sig ju mer i ämnet. Det kan i sin tur påverka betyget.

Får man en elevdator på Nyköpings högstadium?

Ja alla elever som börjar åk 7 får en dator vid skolstarten. Väljer du att byta från oss till en friskola får du lämna tillbaka datorn. 

Får jag gå i samma klass som mina kompisar?

På Nyköpings högstadium tillämpar vi inte kompisval. Vi tänker framförallt på de elever som inte har någon kompis som de kan välja och även de som inte blir valda av någon annan. I processen att placera ca 420 elever skulle kompisvalsfaktorn innebära en alltför komplicerad uppgift.

Jag känner oro för att jag inte kommer trivas/hitta nya kompisar i min nya klass.

Blivande sjuor kan känna en oro kring detta. Efter lära känna-dagen i maj så stillas en stor del av den oro som finns och vi har framförallt sett att några veckor in i terminen så har eleverna hittat varandra i sina nya klasser. 

Kan man söka till Alpha respektive Omega?

Nej, man söker till Nyköpings högstadium.

Jag fick bara med mig en nuvarande klasskamrat till år 7?

Det är väldigt vanligt att det är just på det viset. Vi bedömer att det går i snitt 2,5 elever från respektive F-6 skola i varje ny år 7 klass. Vi bevarar inga befintliga klasstrukturer från tidigare skolor.

Kan man byta klass?

I grunden nej, det ska i sådana fall föreligga särskilda skäl som vi inte kände till vid klassfördelningsprocessen.

Hur fördelas elever på Alpha respektive Omega?

Vi har som ambition att sprida elever från tidigare skola enligt procentsatsen 50/50, dvs lika många elever från ex Västra skolan som kommer att gå på Alpha respektive Omega.

Hur går fördelningen till?

Fördelningen utgår från Skolverkets SALSA-värde där en viss del av den eleversättning som respektive skola får grundas. Hänsyn tas till föräldrars utbildningsbakgrund, härkomst och försörjningsstöd. Elever från en skola har därmed ett lågt SALSA-värde och elever från en annan har ett högt SALSA-värde. För att utifrån detta få så jämna SALSA-värden som möjligt i våra nya klasser så sprider vi elever från alla tidigare skolor.

Nästa parameter handlar om att få till en så jämn könsfördelning som möjligt i alla klasser. Efter det tittar vi på profilval utifrån att vi vill undvika att skapa enhetliga profilklasser.

Det vi nu börjar se hos våra nuvarande sjuor är att de skapar nya relationer och får nya vänner som de kanske aldrig hade fått annars. I ett längre perspektiv så är vi säkra på att denna modell kommer att motverka den segregation som råder i Nyköpings kommun.

Kontakta oss

Kontaktformulär