Meny

Frågor och svar

Här samlar vi de vanligaste frågorna och svaren kring valet till Nyköpings högstadium.

Har du en fråga som inte har ett svar här? Mejla den gärna till johanna.tornblom@nykoping.se så svarar vi dig och lägger sedan upp frågan med svar här.

Hur ansöker elever i årskurs 6 till Nyköpings högstadium?

Du ansöker via vår ansökningsblankett.

Får man en elevdator på Nyköpings högstadium?

Ja alla elever som börjar årskurs 7 får en dator vid skolstarten. Väljer du att byta från oss till en friskola får du lämna tillbaka datorn. 

Får jag gå i samma klass som mina kompisar?

På Nyköpings högstadium tillämpar vi inte kompisval. Vi tänker framförallt på de elever som inte har någon kompis som de kan välja och även de som inte blir valda av någon annan. I processen att placera cirka 350-400 elever skulle kompisvalsfaktorn innebära en alltför komplicerad uppgift.

Jag känner oro för att jag inte kommer trivas/hitta nya kompisar i min nya klass.

Blivande sjuor kan känna en oro kring detta. Efter lära känna-dagen i maj så stillas en stor del av den oro som finns. När sedan skolan startar i augusti lägger vi stor vikt vid att arbeta samman klasserna och arbetar med att göra eleverna så trygga som möjligt. När skolan sedan har pågått några veckor har eleverna hittat varandra i sina nya klasser. 

Kan man söka till Alpha respektive Omega?

Nej, man söker till Nyköpings högstadium.

Jag fick bara med mig en nuvarande klasskamrat till år 7?

Det är väldigt vanligt att det är just på det viset. Vi bedömer att det går i snitt 2,5 elever från respektive F-6 skola i varje ny år 7 klass. Vi bevarar inga befintliga klasstrukturer från tidigare skolor.

Kan man byta klass?

I grunden nej, det ska i sådana fall föreligga särskilda skäl som vi inte kände till vid fördelningen av klasser.

Hur fördelas elever på Alpha respektive Omega?

Vi har som ambition att sprida elever från tidigare skola enligt procentsatsen 50/50, det vill säga lika många elever från till exempel Arnö skola som kommer att gå på Alpha respektive Omega.

Hur går fördelningen till?

Fördelningen utgår från Skolverkets SALSA-värde (Skolverkets arbetsverktyg för lokala Sambandsanalyser), där en viss del av den eleversättning som respektive skola får grundas. Hänsyn tas till föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå, andel nyinvandrade elever samt andelen pojkar. Elever från en skola har därmed ett lågt SALSA-värde och elever från en annan har ett högt SALSA-värde. För att utifrån detta få så jämna SALSA-värden som möjligt i våra nya klasser så sprider vi elever från alla tidigare skolor.

Nästa parameter handlar om att få till en så jämn könsfördelning som möjligt i alla klasser. Efter det tittar vi på profilval utifrån att vi vill undvika att skapa enhetliga profilklasser.

Det vi nu börjar se hos våra nuvarande sjuor är att de skapar nya relationer och får nya vänner som de kanske aldrig hade fått annars. I ett längre perspektiv så är vi säkra på att denna modell kommer att motverka den segregation som råder i Nyköpings kommun.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: