Hoppa till innehåll

Vår vision

Underrubrik saknas

På Nyköpings högstadium för vi samman människor med olika bakgrund för att vidga förståelsen för varandra. Gemensamt skapar vi en trygg lärandemiljö, där kunskap och engagemang genomsyrar vårt arbete. Vi bemöter varandra med ömsesidig respekt och tilltro. Tillsammans skapar vi arbetsro för att främja ett lustfyllt lärande. Vi har höga positiva förväntningar både på oss själva och på varandra. Det motiverar oss att utvecklas.

Vi som arbetar med eleverna synliggör varje elevs behov och framtidsmål. Genom tydlig struktur, regelbunden dialog och återkoppling skapar vi förutsättningar för varje elevs optimala utveckling. Vi utmanar våra elever att nå högre mål och tror alltid att eleven kan ta ett steg till.

Alla elever som lämnar Nyköpings högstadium är självständiga individer med förmåga att ta eget ansvar för sin framtid.

Våra kärnvärden är:

  • Respekt
  • Engagemang
  • Utveckling
  • Kunskap

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: