Hoppa till innehåll

Frågor och Svar byggnaden Omega

Underrubrik saknas

Frågor och svar om Omega

Vad har hänt?

Några i personalen och några elever har haft besvär i ögon, näsa, hals som de kopplat till inomhusmiljön. Därför undersöktes inomhusmiljön och noggranna mätningar gjordes. I maj blev den byggnadstekniska undersökningen klar och en grov åtgärdsplan är framtagen. De halter av ämnet 1-butanol som uppmättes kan inte kopplas till hälsoproblem. Dock så visar den byggnadstekniska undersökningen att några åtgärder behöver göras. Merparten av åtgärderna görs under sommaren för att störa undervisning så lite som möjligt. Det som ska göras är: 

- En kulvert ska få rätt ventilation så att det inte blir undertryck i byggnaden

- En vattenskada i slöjdsalen ska åtgärdas. 

- Delar av väggar vid fönster på plan 3 ska bytas då de har en gammal skada.

Vad gör kommunen (skolledning och kommunfastigheter) ?

Noggranna mätningar och analyser har gjorts för att fastställa vad problemen kan bero på. Den byggnadstekniska undersökningen är nu klar och Skolledningen och Kommunfastigheter har nu tagit fram en åtgärdsplan. Det som ska göras är:

- En kulvert ska få rätt ventilation så att det inte blir undertryck i byggnaden

- En vattenskada i slöjdsalen ska åtgärdas. 

- Delar av väggar vid fönster på plan 3 ska bytas då de har en gammal skada.

Merparten av arbetena sker under sommaren och ska inte störa undervisningen.Är facket involverade?

Fackliga representanter är involverade. Skolans skyddsombud har gjort en enkät bland alla medarbetare på skolan om eventuella upplevda besvär.

Varför är rum avstängda?

Några i personalen och några elever har haft besvär i ögon, näsa, hals. Därför flyttade skolledningen dem till andra rum. Nu är rummen fortsatt stängda för att göra mätningar och utredningar. Så snart rummen är återställda öppnas de igen.

Vilka mätningar har gjorts och vad visar de?

De första luftproven kom vecka 46 och ett kompletterande prov togs veckan efter i angränsande rum. Båda proverna visar på förhöjda värden av ämnet 1-butanol. När ventilationen är igång dygnet runt visar luftprover inte på några förhöjda värden. 

De halter av 1-butanol som uppmäts kan inte kopplas till hälsoproblem. Ämnet har ett mycket stort antal möjliga källor som till exempel lim, trycksaker och parfymer. 

Materialprover har tagits och en noggrann byggnadsteknisk undersökning har genomförts. Den byggnadstekniska undersökningen rekommenderar några åtgärder se i frågor ovan.

Vem har gjort mätningarna?

Kommunfastigheter anlitar experter på området. Stahrebolaget har gjort provtagningarna och Pegasus Lab för analys av proverna. Den byggnadstekniska undersökningen är gjord av konsult Anders Kumlin AB och Dan Norbäck, professor på Yrkes- och Miljömedicin på Akademiska sjukhuset har också konsulterats.

Är det farligt att vara i lokalerna?

I utlåtandet från Pegasus Lab står att läsa att ämnet 1-butanol är ett vanligt lösningsmedel som enligt dagens medicinska kunskap inte orsakar några hälsoproblem i de halter som är uppmätta. Hygieniska gränsvärdet är 2 000 ggr högre än de halter som är uppmätta. Man kan dock känna av och få besvär av dessa ämnen om man har en känslighet. Ämnet 1-butanol finns i många varor; allt från lim till smör, parfym och trycksaker som broschyrer, böcker och tidningar.

När ventilationen är på dygnet finns inte några förhöjda värden.

Åtgärderna rekommenderade i den byggnadstekniska undersökningen ska minimera risken att inga andra möjliga problem finns i byggnaden.

Hur påverkar detta eleverna och undervisningen?

Under mätningarna inte alls, förutom att en lektionssal har används så lite som möjligt. De åtgärder som är planerade nu kommer att göras under sommaren. Till hösten görs åtgärder utomhus på väggarna. 

Vad ska den göra som känner besvär?

Den som känner besvär i luftvägar, ögon eller öron ska kontakta sin närmaste chef eller skolsköterska alternativt sin lärare.

Hur får jag information om vad som händer?

Nu när en åtgärdsplan är framtagen har personalen, elever och vårdnadshavare åter igen fått information. Personalen har informeras löpande både muntligt och skriftligt. Information till vårdnadshavare har skickas ut via Schoolsoft. 

Om du har frågor är du välkommen att vända dig till skolledningen på Omega.

När kommer problemet att vara åtgärdat?

Nu när vi fått svar på alla mätningar och undersökningar har vi tagit fram en plan med åtgärder och tider. Stora delar av arbetet sker under sommaren och slutförs under hösten 2022. 

Är det gamla problem som åter visar sig i byggnaden? Den renoverades för inte så länge sedan.

De avvikelser som undersökts nu är nya och kan inte kopplas till problemen som fanns innan renoveringen för några år sedan. 

Vem ska jag vända mig till om jag har frågor?

Du kan vända dig till skolledningen på Omega.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: