Meny

Skol-IF

Skolledningen har nu beslutat att gå vidare och ansöka om medlemskap i Skolidrottsförbundet. Vi tror på att skolans deltagande i Skol-IF-rörelsen kommer att leda till ännu bättre studieresultat samt en ökad gemenskap för våra elever. Forskning visar på att barn som rör sig mer, presterar bättre och vi vill ge de bästa förutsättningarna för våra elever

Nästa steg är att utbilda 20 elever som i sin tur kommer att bilda två stycken interna styrelser, varav en på Alpha och en på Omega. Detta innebära att vi kan vara redo att inför nästa läsår börja arbeta aktivt med vår skolidrottsförening. 

Du som elev får automatiskt ett medlemskap i Skol-IF. Aktiviteter som kommer att erbjudas ska arbetas fram tillsammans med styrelsen. Vi kan redan nu säga att det planeras en fotbollsturneing i vår tillsammans med bland annat friskolan Vittra Kungshagen. 

Vill du vara med och bestämma vilka aktiviteter som ska planeras? Anmäl dig till styrelseuppdraget när frågan kommer från din mentor!