Meny

Elevinfo - Edwise

Elevinfo är ett webbaserat verktyg som används i den kommunala grundskolan. I verktyget kan du som vårdnadshavare följa ditt barns kunskapsutveckling via individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. 

Aktuell driftsinformation

Tjänsten Elevinfo (Edwise) är webbaserad vilket gör det möjligt för dig och ditt barn att logga in när som helst och var som helst ifrån. Tjänsten fungerar snabbast i webbläsaren Google Chrome.

Logga in

Som vårdnadshavare loggar du in med användarnamn och lösenord som du blivit tilldelad efter du ansökt.

Ansök om konto

Ansök om konto för vårdnadshavare. Det kan ta upp till tre arbetsdagar att få ett föräldralösenord. Det beror på att skolan måste kontrollera att rätt elev kopplas till rätt vårdnadshavare. Som elev får du inloggningsuppgifter från skolan.

Mer information om Elevinfo och instruktioner.

Individuell utvecklingsplan 

I de årskurser där betyg inte sätts sammanställer läraren skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP, för varje elev. Detta görs en gång per år i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal.

I Nyköping har alla kommunala skolor samma IUP-mall för att kunna följa elevens utveckling oberoende vilken skola eleven går på. Mallen är baserad på nationella läroplans- och kursplanemål.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter