Meny

Elevinfo

Underrubrik saknas

Tjänsten Elevinfo (Edwise) är webbaserad vilket gör det möjligt för dig och ditt barn att logga in när som helst och varsom helst ifrån. Tjänsten fungerar snabbast i webbläsaren Google Chrome.

Logga in

Som vårdnadshavare loggar du in med användarnamn och lösenord som du blivit tilldelad efter du ansökt.

Ansök om konto för vårdnadshavare. Det kan ta upp till tre arbetsdagar att få ett föräldralösenord. Det beror på att skolan måste kontrollera att rätt elev kopplas till rätt vårdnadshavare. Som elev får du inloggningsuppgifter från skolan.

Mer information om Elevinfo och instruktioner.

Samma IUP-mall för alla

I de årskurser där betyg inte sätts sammanställer läraren skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP, för varje elev. Detta görs en gång per år i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal.

I Nyköping har alla kommunala skolor samma IUP-mall för att kunna följa elevens utveckling oberoende vilken skola eleven går på. Mallen är baserad på nationella läroplans- och kursplanemål.

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter