Skolsköterska

Det finns skolsköterskor både på Alpha och Omega. 

Skolsköterskornas uppgift är att vara till stöd och hjälp i barns och ungdomars utveckling genom skolåren.

  • Hälsobesök
  • Mottagningsverksamhet inklusive enklare sjukvårdande uppgifter
  • Elevhälsa
  • Vaccinationer
  • Medicinsk studie– och yrkesvägledning
  • Frågor med anknytning till elevernas arbetsmiljö
  • Hälsopedagogik

Skolhälsan utgör en del i det skyddsnät som ska fånga upp och hjälpa vidare barn och ungdomar med hälsoproblem och andra behov av särskilt stöd.

Uppföljning av elever i behov av särskilt stöd/medicinska funktionsnedsättningar utförs i samtliga årskurser inom grundskola, särskola och gymnasium.

Specialkost

Har du behov av specialkost? Då ansöker du till skolsköterskan

Kontakta oss

Alpha

Lena Andersson
Klasserna E-H och Zeta
073-773 70 67
lena.andersson.1@nykoping.se

Gunilla Östlund
Klasserna A-D
073-412 13 92
gunilla.ostlund@nykoping.se 

 

Omega

Pernilla Höbinger Roum
Klasserna M-P och I-bas
073-412 15 70
pernilla.roum.hobinger@nykoping.se

Sofia Sandström
Klasserna I-l 
073-149 32 93
sofia.sandstrom@nykoping.se

 

Kontaktformulär