Meny

Om distansundervisning

Nyköpings högstadium går gradvis över till undervisning i skolans lokaler från och med måndag 1 februari. Alla vårdnadshavare får detaljerad information under dagen. Du hittar även all information här på vår webbplats, där du själv kan översätta till önskat språk.

All information on our website nykoping.se can be translated into different languages. Please read instructions here.

Ny information onsdag 27 januari

Regeringen vill se en återgång till undervisning på plats i skolan där det är möjligt. Nuvarande smittläge i vår region gör detta möjligt.

Styrande i vår planering för vårens undervisning är elevernas rätt till utbildning och en anpassning av vår verksamhet för att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att undvika trängsel.  

Detta innebär följande från och med måndag 1 februari:

Åk 8 och 9

Vecka 5-7 har följande klasser fysisk undervisning i skolans lokaler:
Alpha:                                Omega:
9a, 9b, 9e, 9f                      9i, 9j, 9m, 9n
8b, 8g, 8h                           8k, 8m, 8n

Undervisningen kommer att betona följande ämnen, HKK, MU, SL och BL, men eleverna kommer även att ha lite undervisning i SV, SO, EN, Språkval, NO/TK, IDH och MA.

Vecka 5-7 har övriga 8:or och 9:or distansundervisning i alla ämnen förutom HKK, MU, SL och BL. Planen som gäller från v.9 återkommer vi till.

Åk 7

  • Vecka 5 har åk 7 fortsatt distansundervisning.
  • Vecka 6 -7 kommer hälften av eleverna i åk 7 att ha undervisning på plats i skolan. Den ena veckan är den ena halvan av klassen på plats i skolan medan den andra har distansundervisning.
  • Information om vilken grupp din ungdom tillhör vilken vecka kommer att förmedlas till dig via ditt barns lagmentor.

Aktuella scheman för ovanstående veckor finns med i direktutskick till dig som vårdnadshavare. Information kring schema för övriga veckor återkommer vi snarast till.

De elever som redan är på plats i skolan fortsätter att vara så och skolan uppdaterar sig på olika elevers behov kontinuerligt.

Obs! Nu på fredag arbetar alla elever självständigt med uppgifter i Classroom eller som de har fått till sig på annat sätt, detta för att personalen behöver planeringstid.

Sjukanmälan och symtom

Samma restriktioner som tidigare råder angående symtom av något slag, stanna hemma och gör en sjukanmälan. Känner man sig tillräckligt frisk så kan man delta i undervisningen via Meet, men ska trots detta vara sjukanmäld. Eftersom symptomen på Covid-19 oftast är lindriga hos ungdomar kan man lätt tänka att det är en vanlig förkylning.

Vi vill understryka vikten av att ni vårdnadshavare hör av er till oss om era ungdomar uppvisar symtom, att ni skyndsamt beställer test och att ni så snart som möjligt meddelar er ungdoms lagmentor.

Symtomen är vanligtvis nytillkommen hosta eller feber. Andra vanliga symtom är snuva, muskelvärk, nästäppa, huvudvärk, magbesvär, bortfall av lukt och smak samt andningssvårigheter. Om en familjemedlem får positivt testresultat är det familjekarantän som gäller, och eleven ska vara hemma i minst sju dagar.

Situationen i skolan kan snabbt förändras och vi informerar er löpande efter de direktiv som skolan har att förhålla sig till.

Skollunch

Lunch serveras till de elever som är på plats. Matlådor finns fortsatt att hämta för de elever som har distansundervisning. Obs! Viktigt att du avanmäler om du inte vill hämta matlåda. Detta gör du till Johanna Törnblom, johanna.tornblom@nykoping.se

 

Genrellt upplägg vid distansundervisning

  • Elevernas lektioner kommer att genomföras enligt schema via verktyget Google Meet
  • Uppgifter läggs ut i Google classroom
  • Närvaro och frånvaro registreras på alla lektioner
  • Lagmentorer kontaktar elever som inte är närvarande
  • En separat plan tas fram för elever som inte har möjlighet att delta i digital undervisning

 

Elevhälsan

Behöver ni hjälp eller vill samtala med någon i Elevhälsan på skolan nås vi på telefon eller mail. Kontakta den personal som ansvarar för ditt barn. Kontaktuppgifter till oss finns också i elevernas Classroom.

 

ALPHA

Adrian Sokoli Kurator

073-426 89 92

adrian.sokoli@nykoping.se

 

Carolin Karlsson Skolsköterska ansvarig för arbetslag 1,5, 9

073-412 13 92

carolin.karlsson.1@nykoping.se

 

Jessica Blomberg Nilsson Skolsköterska ansvarig för arbetslag 2,6,10 Beta, Zeta

073-773 70 67

jessica.blomberg.nilsson@nykoping.se

 

Sofia Axelsson Studie- och yrkesvägledare

073 - 149 35 77

sofia.axelsson@nykoping.se

 

OMEGA

Lisa Jonsson Kurator

073-426 86 86

lisa.jonsson2@nykoping.se

 

Rebecca Saltell Skolsköterska ansvarig för arbetslag 4,8,12

073-412 15 70

rebecca.saltell@nykoping.se

 

Hoda Mohammad Hassen Skolsköterska ansvarig för arbetslag 3, 7, 11, SIGMA

073-149 32 93

hoda.mohammad.hassen@nykoping.se

 

Fahrudin Semovic Studie- och yrkesvägledare

073-149 32 27

fahrudin.semovic@nykoping.se

 

Har du ytterligare frågor eller funderingar tveka inte att höra av dig till lagmentor, resultatenhetschef eller till rektor Maria Eneqvist.

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: