Meny

Välkommen!

Tack till alla som deltog i föräldrarmötena för årskurs 7. Vi ser fram emot ett bra samarbete under de närmaste tre åren. Kunde du inte delta på föräldrarmötena kan du läsa mer här eller så är du varmt välkommen att höra av dig till klassens mentor för att få mer information. 

På mötena fick skolledningen, lärare, elevhälsa och övrig personal en chans att presentera sig. Det gavs även information om skåp, datorer, cafeteria och värdegrund följt av en vandring till respektive klass hemvist. 

Vår vision är att vi för samman människor med olika bakgrund för att vidga förståelsen för varandra. Gemensamt skapar vi en trygg lärandemiljö där kunskap och engagemang genomsyrar vårt arbete. Vi bemöter varandra med ömsesidig respekt och tilltro. Tillsammans skapar vi arbetsro för att främja ett lustfyllt lärande. Vi har höga positiva förväntningar såväl på oss själva som på varandra, vilket motiverar oss att utvecklas.

Så här arbetar vi med Trivsel och Trygghet.

Du hittar mer information om ditt barns klass i Google Sites. Följ länken här på webbsidan - under E-tjänser - eller klicka här. 

  • I menyn högst upp till höger, klicka på Arbetslag. Då kommer en lista med länkar till respektive arbetslag och klass upp. 
  • Välj det arbetslag och årskurs som ditt barn tillhör, klicka. 
  • Här finner du information och e-postadresser till alla lärare som undervisar i ditt barns arbetslag. Längst upp hittar du kontaktuppgifterna till mentorn. 
  • I menyn högst upp till höger ser du de olika klasserna i arbetslaget. Håll pekaren över ditt barns klass - en undermeny med tre val kommer upp - läxor, information och schema. 

Varmt välkommen till oss på Nyköpings högstadium!