Sjunkande resultat för niorna i Nyköping

Skolverkets statistik för 2022 visar att meritvärdet för avgångsklasser i Nyköping är sämre i år än förra året. Andelen elever som gått i Nyköpings högstadium och når gymnasiebehörighet har minskat med drygt 7 procentenheter.

För totala antalet niondeklassare i Nyköping, både i kommunala skolor och i friskolor, ligger gymnasiebehörigheten på 80 procent. Ungefär hälften gick på Nyköpings högstadium, där behörigheten ligger på 69 procent.

Meritvärdet för niorna i stort i Nyköping har sjunkit från 220 till 210. Friskolornas genomsnittliga meritvärde ligger på 246, medan snittet på Nyköpings högstadium ligger på 177.

- Det här är låga siffror som vi tar på stort allvar. Att resultaten har sjunkit kan ha flera förklaringar. Forskning visar att det som har störst betydelse för elevers betyg är vårdnadshavarnas utbildningsnivå. Skolan i Nyköping är segregerad och vi har många resurssvaga elever i den kommunala skolan. Vi behöver bli ännu bättre på att möta deras behov och det här är en utmaning vi tar oss an tillsammans, säger Peter Ekedahl, chef för division Utbildning.

Nyköpings högstadium är placerat i två separata byggnader: cirka 410 elever på Omega och cirka 500 elever på Alpha.

- Skolverkets statistik är inte överraskande, vi har sett dessa siffror i vårt eget systematiska kvalitetsarbete och är redan i gång med flera satsningar inom bland annat ämnet matematik och svenska. Vi har haft en lugn och trygg skolstart med våra fantastiska elever och personal och jag är övertygad om att resultaten kommer att öka under detta läsår, säger Tina Johansson, rektor på Nyköpings högstadium.

Här är länk till Skolverkets pressmeddelande och statistik.