PRAO – praktik i skolan

Du som är företagare eller jobbar i en förening eller på ett arbetsställe i kommunen kan anmäla intresse för att ta emot en elev för PRAO. På så sätt hjälper du eleven att få mer information om arbetslivet inför kommande gymnasieval. 

Just nu pågår ett pilotprojekt med att digitalisera anmälning av praktikplats och matchning av plats med "rätt" elev.  I detta pilotprojekt ingår Nyköpings högstadium och Nyköpings gymnasium. Ambitionen är att alla Nyköpings skolor ska ingå i digitaliseringen i framtiden.

Anmäl intresse för att ta emot en PRAO-elev här

För eleverna i årskurs 9 är det dags att gå ut på praktik, PRAO, vecka 45 till 49. Eleverna kommer att få anmäla intresse för vilken typ av praktikplats de önskar så sker en matchning därefter. Elever i årskurs 8 har sin praktikperiod under våren. Mer information till eleverna kommer från skolan. 

Syftet med PRAO är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval och är obligatoriskt i grundskolan.