Meny

Kommungemensam förebyggande satsning mot Alkohol, narkotika, droger och tobak

Högstadieåldern är en tid då många ungdomar kommer i kontakt med alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Socialtjänsten, polisen, divion Barn Utbildning Kultur och friskolor har arbetat fram en gemensam förebyggande plan där respektive part skrivit till en del som är specifik för sin verksamhet. Den 16 mars ska planen antas och kommer därefter att gälla till 2022.

Användning och hantering av ANDT-preparat orsakar inte bara ohälsa, skador och problem för eleven och dess familj. Även skolans miljö påverkas negativt med tanke på övriga elevers studiero och trygghet, personalens fysiska och psykiska arbetsmiljö samt säkerheten generellt.

ANDT-planen har arbetats fram med syftet att förebygga, upptäcka och ingripa mot användning och missbruk av ANDT-preparat.

- Den här planen är ett viktigt verktyg för oss i vår verksamhet. Tillsammans med elever och vårdnadshavare jobbar vi för att få en högstadieskola som är fri från dessa preparat, berättar Stina Degernäs, Elevhälsochef på Nyköpings högstadium.

Måndag 16 mars ska planen antas och alla representanter från alla kommunens skolor, ungdomsstödjare och polis kommer till mötet som hålls på Alpha. 

ANDT 2020-2022 (2).png