Meny

Information om Corona

Vi vill meddela dig som vårdnadshavare att skolan följer utvecklingen kring coronaviruset både på nationell och lokal nivå. This information can be translated into different languages.

Vi får aktuell information från kommunens tillsatta krisledningsgrupp som hanterar frågan i Nyköping.

I dagsläget gäller fortfarande att friska barn går till skolan och att sjuka barn stannar hemma. Även barn med lindriga luftvägssymptom, som ont i halsen och hosta, ska stanna hemma.

Folkhälsomyndigheten bedömer att stänga skolor inte är en effektiv åtgärd för att minska smitta i dagsläget. Om du har ett multisjukt barn och är orolig för barnets hälsa, ta kontakt med barnets läkare för råd.

Vi rekommenderar att du följer information kring utvecklingen kring coronaviruset på kommunens webbplats, www.nykoping.se, som uppdateras kontinuerligt.

This information can be translated into different languages. Read here for instructions. 

Med vänlig hälsning
Rektor Maria Eneqvist
genom
Tillförordnad Rektor: Carolina Ahlin